standard-title Gemmoterapia pytania

Gemmoterapia pytania

Czy gemmopreparat jest naturalnym preparatem? Czy zawiera dodatkowe związki chemicznych?

Gemmopreparat jest wyciągiem z pączków drzew i krzewów oraz innych tkanek merystematycznych* zebranych w stanie świeżym z certyfikowanych obszarów organicznych lub z własnych upraw ekologicznych i w tej postaci przetworzonych według techniki opisanej w Farmakopei. *Posiadają certyfikat ekologiczny. Skład gemmopreparatu: Glicerol (gliceryna), alkohol zbożowy 18% do użytku farmaceutycznego, 10% ekstrakt z rośliny.

Czy preparaty mogą stosować ludzie uczuleni na pyłki roślin?

Ekstrakty przygotowywane są z różnych roślin i jeżeli istnieje znana alergia na daną roślinę lub rodzinę roślin, z której został przygotowywany wyciąg, to tego preparatu nie należy przyjmować. Nie należy również przyjmować produktu w przypadku nadwrażliwości, na jakikolwiek ze składników ekstraktu.

Czy istnieją przeciwwskazania do stosowania Terapii oczyszczającej gemmoekstraktami?

Terapia oczyszczająca jest wskazana dla prawie wszystkich ludzi. Ograniczenia dotyczą jedynie stosowania gemmopreparatów u osób, u których istnieje znana alergia na daną roślinę lub rodzinę roślin (preparatów jest ponad 60). Jak również są rzadkie przeciwskazania i środki ostrożności przy niektórych gemmopreparatach dla niektórych schorzeń oraz u kobiet w ciąży i karmiących.

Czy dawkowanie jest takie same dla wszystkich?

Dawkowanie powinno być dostosowane do stanu zdrowotnego człowieka, jego wieku i wagi.

Czy Terapii oczyszczająca gemmoekstraktami ma działanie uboczne?

Terapii oczyszczająca gemmoekstraktami nie ma działania ubocznego, z wyjątkiem znanych przeciwwskazań dla przypadków opisanych w punkcie 3.

Czy dzieci i ludzie w podeszłym wieku mogą korzystać z tej terapii?

Ludzie w podeszłym wieku i dzieci mogą korzystać z gemmoterapii, jedynie dawkowanie należy dostosować do wieku, wagi ciała oraz stanu zdrowotnego. Należy także pamiętać o tym, że produkt został przygotowany według techniki opisanej w Farmakopei i zawiera alkohol.

Jak długo powinna trwać Terapia oczyszczająca preparatami gemmoterapeutycznymi?

Jako działanie profilaktyczne 12 tygodniowa Terapia oczyszczająca jest wystarczająca. Jeżeli jednak od wielu lat istnieje problem zdrowotny to 12 tygodniowa Terapia oczyszczająca może okazać się niewystarczająca, wówczas należy ja cyklicznie powtarzać, aż do momentu uzyskania poprawy.

Jaki jest koszt 12 tygodniowej Terapii oczyszczającej?

TODO: dodaj link do cennika

Czy jeżeli zapomniałem i pominąłem dawkę określonego preparatu gemmoterapeutycznego to czy mogę przyjąć go później zwiększając następną dawkę?

Należy trzymać się ściśle zaleconego dawkowania.

Czy wyciągi z gemmoterapii należy przyjmować przed czy po posiłku?

Preparaty najlepiej przyjmować w niewielkiej ilości wody 15-20 minut przed posiłkiem.

Jak należy przechowywać wyciągi z gemmoterapii?

Gemmoekstrakt neleży przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, w temperaturze pokojowej, z dala od światła.

Czy można przyjmować dodatkowo gemmopreparaty jeżeli przyjmuje się leki przypisane przez lekarza?

Osoby przyjmujące leki zawsze powinny skonsultować się ze swoim lekarzem przed włączeniem dodatkowych preparatów, w tym także preparatów gemmoterapeutycznych.

Jak klasyfikowane są gemmopreparaty?

Gemmopreparaty zaliczane są do suplementów diety.

Jak powstają preparaty gemmoterapeutyczne?

Preparaty gemmoterapeutyczne otrzymuje się z zebranych wiosną (jesienią nasion) świeżych pączków, młodych pędów i innych tkanek wegetatywnych w fazie wzrostu roślin. Wytwarza się je przez standardową ekstrakcję według Farmakopei z użyciem glicerolu, etanolu i wody. Do przygotowywania ekstraktów z tkanek embrionalnych (tkanka twórcza) wykorzystuje się różne rośliny, zazwyczaj drzewa i krzewy. Otrzymane wyciągi różnią się od siebie swoim działaniem na organizm człowieka. Różny skład i co za tym idzie różne działanie terapeutyczne wyciągów otrzymanych z całkowicie rozwiniętej rośliny i z tkanki merystematycznej zostało potwierdzone w licznych badaniach naukowych i klinicznych. Komórki merystematyczne to roślinny odpowiednik komórek macierzystych człowieka. Unikalny skład i niezwykłe działanie terapeutyczne gemmopreparatów umożliwia wykorzystanie ich do drenażu, detoksykacji oraz do wzmocnienia osłabionych narządów i przywrócenia im zaburzonej funkcji.

Rejestracja na wizytę w Gabinecie ProSalus