standard-title Toksyny w organizmie

Toksyny w organizmie

Związki toksyczne w organizmie

Stan zdrowia człowieka w bardzo dużym stopniu zależy od ilości substancji szkodliwych zgromadzonych w jego organizmie.
Prawidłowo funkcjonujące narządy wydalnicze sprawnie eliminują związki toksyczne i tym samym umożliwiają utrzymanie stanu równowagi biologicznej, homeostazę.
Ich niedoczynność jest powodem nadmiaru i przeciążenia toksynami. Organizm chcąc osłabić ich destabilizujące działanie odkłada je w tkankach.
Jednakże w miejscach zdeponowania wywierają negatywny wpływ na funkcję i strukturę komórek oraz tkanek. Osłabiają zdolności regulacyjno-obronne organizmu i są przyczyną występowania różnych problemów zdrowotnych.

Zgodnie z tą teorią dr Hans-Heinrich Reckeweg
„Chorobę należy rozumieć jako wyraz walki, jaką organizm prowadzi, żeby zneutralizować i wydalić toksyny nagromadzone na poziomie wewnątrzkomórkowym, pozakomórkowym i limfatycznym, w celu regulacji i utrzymania homeostazy płynów organicznych”.

Każdy organizm jest inny, każdy ma swoje słabe punkty. W skutek pogorszenia działania narządów wydalniczych, ich osłabienia lub niewydolności może dojść w tym obszarze do nagromadzenia związków toksycznych i to miejsce może stać się terenem rozwoju choroby. Schorzenia zawsze rozwijają się miejscach osłabionych. Może ono przejawiać się w postaci różnych objawów fizycznych i psychicznych.

Obecność związków toksycznych w organizmie ułatwia rozwój patologii i powstanie chorób

Związki toksyczne to nie tylko substancje szkodliwe pochodzące z zanieczyszczonego środowiska, z żywności, związków farmakologicznych, toksyny bakteryjne, ale również produkty odpadowe powstałe w przebiegu procesów metabolicznych człowieka np. kwas moczowy, kwas mlekowy, kwas octowy, mocznik, związki śluzowe, jak i tzw. „toksyny psychiczne” czyli negatywne myśli, destrukcyjne emocje, wywołujące reakcje w organizmie prowadzące w konsekwencji do różnych dolegliwości i schorzeń.

Należy również uświadomić sobie, że wrażliwość na poszczególne toksyny u każdego człowieka jest inna. Są organizmy dla których teoretycznie „dopuszczalna dawka” będzie bardzo szkodliwa. To zawsze pozostanie tylko trucizną i wywrze określone działanie na organizm, niezależnie od dawki.

Drenaż i detoksykacja oraz preparaty gemmoterapeutyczne

Drenaż to forma terapii przydatna na poziomie profilaktycznym jak i leczniczym.
Stymuluje usuwanie z organizmu substancji szkodliwych poprzez płyny organiczne, takie jak krew i limfa, umożliwiając tym samym detoksykację zablokowanych komórek i powrót do prawidłowej struktury oraz wznowienie ich funkcji.

Preparaty gemmoterapeutyczne w sposób łagodny stymulują narządy i układy narządów promując eliminację związków toksycznych z organizmu oraz przywracają wewnętrzną równowagę biologiczną zaburzoną w skutek obciążeń związanych z dietą, z zanieczyszczonego środowiska, przyjmowanych środków farmakologicznych i metabolitów.

Terapia gemmoterapeutyczna może być stosowana wraz z konwencjonalnymi lekami (po konsultacji z lekarzem prowadzącym) i terapiami, w tym chemioterapią i radioterapią, w celu zmniejszenia toksycznych skutków ubocznych.

Rejestracja na wizytę w Gabinecie ProSalus

Wskazania do detoksykacji i drenażu:

  • obecność chorób przewlekłych
  • rekonwalescencja
  • przygotowanie do konkretnego leczenia (większa skuteczność leczenia)
  • nietolerancje pokarmowe
  • eliminacja nagromadzonych toksyn endo- i egzogennych
  • okresowa detoksykacja zapobiegająca gromadzeniu substancji szkodliwych w organizmie
  • zmiany pór roku
  • brak efektów leczniczych przy prawidłowym doborze preparatów terapeutycznych